Współczesny dom w zielonej części Warszawy. Projekt wykonało biuro Vision Home

Projekt domu autorstwa Przemysława Lisieckiego z pracowni Vision Home w ścisłej zabudowie, na obszarze będącym założeniem architektonicznym podlegającym opiece konserwatora zabytków, był od początku obwarowany rygorystycznymi przepisami MPZP. Oczekiwania inwestorów także były klarownie określone. Ich współczesny dom miał być jasny oraz funkcjonalny i praktyczny dla potrzeb czteroosobowej rodziny. Otwarty na naturę, jednak chroniący prywatność mieszkańców od strony ulicy oraz odseparowany od zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie stacji trafo. 

Punktem wyjścia była wyjątkowość działki. Przede wszystkim ze względu na walory historyczne zespołu urbanistycznego i budowlanego „Miasta Ogród Czerniaków”, usytuowanie przy brukowanej ulicy, której nawierzchnia jest wpisana do rejestru zabytków oraz bezpośrednie sąsiedztwo skarpy wiślanej, najbardziej charakterystycznego naturalnego ukształtowania terenu Warszawy.


Założeniem projektu było spełnienie oczekiwań przyszłych mieszkańców domu, tak aby wkomponować go jednocześnie w architektoniczny kontekst pierzei. Oczekiwaniem inwestorów było otwarcie się na skarpę i ogród szerokimi oknami wpuszczającymi maksymalną ilość światła do pomieszczeń. Natomiast od strony ulicy zapewnienie jak największej intymności i oddzielenia od ulicy. Istotne też było stworzenie budynku energooszczędnego, przyjaznego mieszkańcom i środowisku z wykorzystaniem najnowszych technologii, które zredukują do minimum degradację środowiska, obniżą koszty budowy i eksploatacji. Zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści ekologicznych rozwiązań w budownictwie, znalezienie równowagi miedzy gęstością zabudowy, a jakością życia w zdrowym środowisku miejskim.

współczesny dom

W wyniku prac projektowych powstała charakterystyczna minimalistyczna, jasna bryła uniesiona ponad poziom terenu z otwartym planem parteru, gdzie przestrzeń jest zdefiniowana poprzez rozmieszczenie płaszczyzn, słupów i elementów wyposażenia. Dzięki pasmowym oknom od wschodu i południa dom integruje się z otaczającymi ogrodami. Ascetyczna, pozbawiona okien ściana kurtynowa elewacji frontowej, odcina budynek od drogi i okolicznych zabudowań. Rozwiązanie to spełniło oczekiwania inwestorów chroniąc ich prywatność oraz izolując akustycznie i wzrokowo od stacji trafo. Umożliwiło zaprojektowania wertykalnego ogrodu „wiszącego” nad wejściem, wprowadzając zieleń do pomieszczeń na piętrze.

współczesny dom

Podziemna część została wykonana w technologii monolitycznej, natomiast część naziemna ze stropodachem w technologii prefabrykowanej drewna klejonego HBE. Prefabrykacja skróciła do niezbędnego minimum czas realizacji. W ten sposób naziemna część budynku powstała zaledwie w 7 dni, proces budowy nie zakłócił życia sąsiadów i odbył się z poszanowaniem środowiska naturalnego, minimalizując wpływ budowy na okolicę.

Projektowany w środowisku zrównoważonym dom wyposażony został we wszelkie dostępne instalacje chroniące środowisko: zintegrowany system pompy ciepła ogrzewania nadmuchowego, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz funkcją kontroli wilgotności i jakości powietrza oraz zintegrowany system zbierania i magazynowania wód opadowych z powierzchni dachowych i ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych do nawadniania ogrodu.

Źródło: visionhome.pl (facebook, instagram)

Czytaj też: Dom jednorodzinny | Warszawa | Architektura w Polsce | Minimalizm | whiteMAD na Instagramie

Temat: Współczesny dom w zielonej części Warszawy. Projekt wykonało biuro Vision Home