Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie. Ten projekt zdobył II miejsce

Poznaliśmy wyniki konkursu na opracowani koncepcji architektonicznej dla odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W konkursie zwyciężyła propozycja, którą przygotowali architekci z pracowni WXCA (pisaliśmy o tym TUTAJ). Dziś publikujemy projekt, który w konkursie zdobył drugie miejsce – to koncepcja przygotowana przez FS&P ARCUS; K. Ingarden, J. Ewý Architekci oraz Asman Pieniężny Architekci. Ich projekt publikujemy niżej.

Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic od ul. Królewskiej to ostatni etap odtworzenia powojennych zniszczeniach cennych przestrzeni Warszawy.  Swego czasu ten fragment miasta był swoistą wizytówką, salonem stolicy. Konkurs zakładał odtworzenie obiektów w wersji z 1939 r. oraz dostosowanie programu funkcjonalno-użytkowego: Kancelarii Senatu RP, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz części kulturalno–wystawowej, przy zachowaniu formy i detalu architektonicznego. W projekcie architekci postawili na współczesne materiały, które spełniają wymagania techniczne i ekologicnze.

Z szacunku dla historii miejsca z zachowanym fragmentem przedwojennej kolumnady – symbolicznym Grobem Nieznanego Żołnierza wybraliśmy wersję wyeksponowania tego fragmentu z zachowaniem reliktów i nieingerowanie w ich strefę, przy równoczesnym zapewnieniu maksymalnego otwarcia na park. Połączenie placu z Ogrodem Saskim poprzez kolumnadę pałacu było przestrzennym przenikaniem się części „miejskiej” z częścią „zieloną” ogrodu. Sąd Konkursowy w swoim werdykcie wybrał inne rozwiązanie w nagrodzonej pracy przy „votum separatum” 3 sędziów – architektów, w tym Przewodniczącego Sądu Konkursowego – tłumaczą architekci.

Odbudowa Pałacu Saskiego – rozwiązania przestrzenne

Zgodnie z wytycznymi konkursowymi przestrzeń odbudowywanego kompleksu została podzielona na trzy części odrębne funkcjonalnie:

  • Kancelarię Senatu RP ulokowano w północnym skrzydle Pałacu Saskiego z lokalizacją w tym miejscu głównej Sali Posiedzeń Senatu RP, w Pałacu Brühla – pozostałe pomieszczenia Senatu i sale obrad komisji senackich. Doceniając wielką wartość architektoniczną części historycznych wnętrz Pałacu Brühla i willi Becka wg. projektu arch. Bohdana Pniewskiego architekci uznali za uzasadnione odtworzenie tej części wnętrz z poszanowaniem ich pierwotnego wyglądu.
  • Część wystawowo – kulturalną dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną lub społecznie użyteczną zajmującą południowe skrzydło Pałacu Saskiego. Poprzez szklaną podłogę na części parteru dodatkowo wyeksponowane relikty fundamentów zabudowy wpisane do rejestru zabytków.
  • W wewnętrznym patio dziedzińca zaprojektowano zawieszoną w tej przestrzeni powyżej parteru salę wielofunkcyjną na ok. 300 osób. Można tu organizować wykłady, konferencje, kameralne koncerty i uroczystości.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie ulokowano w odbudowywanych kamienicach od ul Królewskiej.

Na parterach kamienic w pierzei ul. Królewskiej usytuowano lokale komercyjne wraz kompleksem restauracyjno-kawiarnianym, z witrynami od ulicy – odtwarzając dawny charakter usługowo-handlowy w pierzejach tych kamienic.


Pomiędzy odbudowanymi skrzydłami Pałacu Saskiego zostaną odtworzone fragmenty kolumnady z przerwą na wyeksponowanie ocalałej części z Grobem Nieznanego Żołnierza, tworząc wyrwę w tkance przywracanej kolumnady, jako idea In Memoriam historycznej zabudowy przy emocjonalnym odbiorze tego miejsca.

Na placu Piłsudskiego przewidziano odtworzenie nawierzchni z podkreśleniem Osi Saskiej, która na przestrzeni wieków była i nadal jest jednym z najbardziej czytelnych założeń urbanistycznych w Warszawie.

Dla parkingów podziemnych i dostaw technicznych zaprojektowano kilka oddzielnych wjazdów do części podziemnej kompleksu, z uwzględnieniem podziału funkcjonalnego. Dostęp do parkingów ogólnodostępnych usytuowano w liniach granicznych ulic Wierzbowej oraz wyjazd – przy granicy jezdni ul Królewskiej.

W części ogrodowej zaplanowano odtworzenie ogrodu przy pawilonie Becka w jego kształcie z sierpnia 1939 r. wraz z ogrodzeniem. Ogród Saski w części sąsiedztwa odbudowywanego Pałacu Saskiego i  kamienic będzie odtworzony z zachowaniem jak największej ilości istniejących drzew i krzewów w ich aktualnej lokalizacji, nie kolidujących z odbudowywanym kompleksem. Całość kompleksu został zaprojektowany w zintegrowanym układzie ekologicznego wykorzystania energii odnawialnej.

Skład zespołu konkursowego:

FS&P Arcus sp. z o.o.| arch. arch; Mariusz Ścisło, Dominik Eymontt, Dorota Morelewska, Arkadiusz Janowicz, Karolina Piaścik, Paulina Nieróbca, Karolina Kulanica, Ula Bereś, stud. Konrad Zaremba, Hanna Masny, Sviatlana Akimchanka, stud. Sonia Jaworska,

Ingarden, J. Ewý Architekci sp. z o.o.: arch. arch; Krzysztof Ingarden, Jacek Ewý, Piotr Urbanowicz, Adrian Kasperski, Maria Katsan, stud. Zofia Małek

Zespoły współpracujące:

Wizualizacje: The Digital Bunch

Konstrukcja: KiP Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych Sp. z o.o.,  dr inż. Piotr Pachowski

Instalacje: Studio Klima Sp. z o.o., Robert Brzozowski

Instalacje: Pracownia Projektowa MIKS, Maciej Janowicz

źródło: FS&P Arcus 

Czytaj też: Warszawa | Historia | Renowacja | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły