Fotopułapka z Gdyni

Zero tolerancji dla śmiecenia. Bydgoszcz montuje ponad 50 fotopułapek!

Zero tolerancji dla śmiecenia to akcja organizowana przez bydgoski magistrat. Jej celem jest walka z nielegalnymi składowiskami i ludźmi, którzy zaśmiecają miasto. Na terenie miasta zamontowano ponad 50 fotopułapek. Pierwszy sprawca został już ukarany! 

Dzikie wysypiska to odwieczny problem włodarzy miast. Żeby im zapobiec i ukarać sprawców takiego wykroczenia, na początku maja br. zastępca prezydenta Michał Sztybel ogłosił rozpoczęcie projektu pn. „Zero tolerancji dla śmiecenia”.

Zamontowaliśmy fotopułapki w najbardziej newralgicznych miejscach miasta. Po udanym pilotażu zdecydowaliśmy się rozbudować sieć fotopułapek, a od wakacji prowadzimy działania, dzięki którym wielu sprawców wykroczeń zostanie ukaranych  i – co bardzo ważne – zobowiązanych do uprzątnięcia terenu. Po niespełna 2 tygodniach od rozpoczęcia projektu pierwszy sprawca wykroczenia został ukarany mandatem karnym i musiał uprzątnąć zaśmiecony teren.

Od początku lipca 2022 r. na terenie Miasta Bydgoszczy funkcjonują 52 fotopułapki w 32 różnych lokalizacjach. W celu objęcia monitoringiem całego miasta i wyeliminowania miejsc, gdzie dzikie wysypiska powstają najczęściej, lokalizacje te będą co jakiś czas zmieniane. Cały teren miasta jest również kontrolowany przez pracowników Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi oraz Strażników Miejskich ze specjalistycznej grupy dedykowanej do współpracy z Biurem.

Fotopułapka z Gdyni

Przypominamy, że za zaśmiecanie terenów miasta grozi mandat karny w wysokości 500 zł (w przypadku kiedy sprawca posprząta teren) lub nawet do 5000 zł, jeśli sprawa trafi do sądu (w przypadku kiedy sprawca nie uprzątnie terenu).

Co cieszy, świadomość mieszkańców w tym zakresie jest coraz większa. Pokazuje to szereg akcji i inicjatyw społecznych przy współudziale Czystej Bydgoszczy. Każdego miesiąca mieszkańcy zbierają kilkanaście m3 odpadów, służby miejskie również usuwają odpady porzuconych na terenach gminnych, w tym także w centrum miasta. Przedmiotowy projekt ma zminimalizować ten proceder, poprawić estetykę miasta jak i dodatkowo edukować. W efekcie środki przeznaczone na rzecz usuwania dzikich wysypisk można będzie rozdysponować na inne działania. Pamiętajmy, że koszty usunięcia porzuconych odpadów ponoszą mieszkańcy. Na ten cel trafia część środków z tzw. opłaty śmieciowej. Nie ma tolerancji na zaśmiecanie terenów naszego miasta. Dbajmy o swoje otoczenie!

Bydgoszcz to nie jedyne miasto, które walczy z nielegalnymi składowiskami i ludźmi, którzy zaśmiecają miasto. Poniżej prezentujemy kilka podobnych przykładów z polskich miast: